Cultu-cap : Revista de informacao cultural. Puteaux1990