Nguyen, Thi Dao.

  • Cote :

    2327 W 671

  • Date :

    1981-1990