Nguyen, Thi Dua.

  • Cote :

    2327 W 672

  • Date :

    1957