Koha e jonë = Notre Temps : E perkoeshme politike, kulturore shoqnore / Organ i Bashkimit Demokrat Shqiptar. Paris1961-1993