Solidarnosc robotnicza : Rismo socyal demokratyczne / Socyal demokrcya królestwa polskiego i litwy. Paris1909-[?]